Qemajl Ramadani - Fakulteti i Edukimit / Histori - Edukatë Qytetare.

Mësimdhënës & Administrator

Nationality

Albanian

Current location

Albania

Work category

Education and Training

Education

Bachelor/Degree

• Drejtor- menaxher në SH.F.M.U "Bajram Curri"- Shurdhan. Gjilan. Kosovë./e-mail:qemajlramadani@hotmail.com. Tel:+37744177326
• Mësimdhënës i Diplomuar ( Histori - Edukatë Qytetare )
• Administrator ( OJQ - Apoteoza )

Qemajl Ramadani's Education and Qualifications

2007

Bachelor/Degree - Mësimdhënës

• Shkolla Fillore në Zhegër (1990-1998), Shkolla Mesme në Gjilan (1998-2001), Fakulteti në Gjilan (2003-2007 ), Studimet Posdiplomike në Prishtinë (2012 - present),

• Shkolla Fillore "Agim Ramadani" në Zhegër (1990-1998), Shkolla Mesme Gjimnazi "Zenel Hajdini" në Gjilan (1998-2001), UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Edukimit "Skenderbeu", Departamenti i Historisë drejtimi : Histori - Ed.Qytetare në Gjilan (2003-2007 ), UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti Filozifik Departamenti i Historisë studimet MASTER, drejtimi : Histori e kohës së re. (2012-present).

Qemajl Ramadani's Professional Experience

2010 - Present

Në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët "Bajram Curri" - në Shurdhan ,Gjilan.

• Drejtor në Sh.F.M.U " Bajram Curri " në Shurdhan (09.09.2013 - present)
• Mësimdhënës në lëndën e Historisë-Gjeografisë-Ed.Qytetare në Shkollën Fillore "Agim Ramadani"-Zhegër dhe në Shkollën Fillore "Bajram Curri"- Shurdhan.(01.09.2010 - 09.09.2013).

2010 - Present

Mësimdhënës & Administrator

• Drejtor në Sh.F.M.U " Bajram Curri " në Shurdhan (09.09.2013 - present)
• Mësimdhënës në lëndën e Historisë-Gjeografisë-Ed.Qytetare në Shkollën Fillore "Agim Ramadani"-Zhegër dhe në Shkollën Fillore "Bajram Curri"- Shurdhan.(01.09.2010 - 09.09.2013)
• Mbajtës i Administratës ( 2000-2003 ) në OJQ-në Apoteoza

Qemajl Ramadani's Additional Information

Memberships

• OJQ " Apoteoza " Gjilanë.
• Forumi Rinor në Iniciativen për themelimin e Komunës së Zhegrës.

Awards

• Kursë intensiv të Gjuhës Angleze ( 2001-2002 ),
• Kurse kompjuterike (2001-2002 ) Word,Exel ,Power Point,Paint në OJQ- Apoteoza.
• Kurs i kompjuterave në ECDL- European Computer Driving Licence (2011)
• Seminaret:
- HDH- Hulumtimi i së Drejtës Humanitare (2011)
- Parandalimi i Fëmijëve në Punët të Rënda Fizike (2011)
- Të Drejtat e Njeriut, mësimdhënësve dhe të nxënësve (2011)
- Paketa e Gjelbër (2012)
• Trajnimet:
- GIZ- MENAXHIMI I SHKOLLES- udhëheqje, administrim ose menaxhim ( 2014)
- Regjistrimi i Rasteve të Dhunës në SMIA/EMIS ( 2014)
- Për modulin “Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm” (SPH) në kuadër të SMIA-së ( 2016)
- Formati i ri i PZHSH ( 2017)
- Plani Zhvillimor i shkollës dhe Planifikimi i Projekt-Propozimeve- Banka Botërore ( 2017)
- Procedurat e prokurimit në shkollë ( 2018)